Ngày 19/9/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Dương Thị Huệ; số sổ BHXH: 3096014505; Sinh ngày: 23/3/1967; Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên, Trường Tiểu học Thạch Văn; Được nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/12/2022; Nơi cư trú khi nghỉ hưu: Xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

        Chế độ bảo hiểm xã hội của bà Dương Thị Huệ do Bảo hiểm xã hội giải quyết theo quy định hiện hành. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.302
  Online: 30