Sáng nay 23/9, Hội Khuyến học huyện Thạch Hà phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Về dự có đại diện Hội Khuyến học tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Bá Hà - UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trần Danh Vinh - UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, đại diện một số ban phòng ngành cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh báo cáo quán triệt các quyết định số 387 và số 677 của Thủ tướng Chính phủ

Các học viên đã được nghe quán triệt các nội dung Chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh, huyện về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, đồng thời được trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay về công tác xây dựng xã hội học tập. Mỗi công dân phải tự bồi dưỡng đạo đức, nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển xã hội học tập, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong tình hình mới.

Đồng chí Từ Bá Thảo - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo quán triệt Chỉ thị 14 và QĐ 1373 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 888 của Tỉnh ủy, số 2534/CV-UBND-VX, kế hoạch số 400 của UBND tỉnh, công văn số 625 của Huyện ủy. 

Đồng chí Lê Thị Hồng Việt - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thạch Hà báo cáo các văn bản hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh và triển khai kế hoạch của Huyện Hội

Thông qua lớp tập huấn là nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân; triển khai hiệu quả hơn nữa việc nhân rộng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập", tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2030 để đáp ứng được yêu cầu xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân ở những cấp hội cơ sở và phát động các phong trào thi đua, nêu gương những cá nhân điển hình. Việc bổ sung cơ chế, chính sách, đảm bảo ngân sách cho việc xây dựng xã hội học tập suốt đời để tạo động lực, huy động được người dân tham gia học tập

 

Trung tâm VHTT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.973
  Online: 64