Ngày 08/9/2022, UBND huyện tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Hoàng
Văn Cừ, địa chỉ: thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài đề nghị chuyển 560 m
2 đất
trồng cây lâu năm thành đất ở cho gia đình ông, lý do: gia đình ông ở trước
năm 1980 (có đơn kèm theo). Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, Chủ tịch
UBND huyện có ý kiến như sau:
Giao UBND xã Thạch Đài kiểm tra, giải quyết, trả lời bằng văn bản để
công dân được biết và gửi kết quả giải quyết về UBND huyện (qua Ban Tiếp
công dân) trước ngày 20/10/2022./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.864
  Online: 44