Ngày 25/8/2022, UBND huyện tiếp nhận đơn xin rút đơn kiến nghị của
ông Nguyễn Hữu Xuân, địa chỉ: thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc đề nghị ngừng
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Lương Biên (ông
Nguyễn Lương Biên và vợ là bà Phan Thị Hồng có nhu cầu xin cấp đất ở tại
thửa đất số 542, tờ bản đồ 23 thuộc vùng Đồng Trạp, thôn Bắc Tiến, xã Thạch
Ngọc) để cấp cho các hộ gia đình chính sách; UBND xã Thạch Ngọc xét cấp
đất ở cho các hộ dân chưa đảm bảo công bằng, công khai (có đơn gửi kèm).
Sau khi xem xét nội dung đơn xin rút đơn kiến nghị của công dân, Chủ tịch
UBND huyện có ý kiến như sau:
UBND huyện Thạch Hà đồng ý để ông Nguyễn Hữu Xuân rút đơn và
thực hiện các giao dịch liên quan đến thửa đất nói trên theo đúng quy định.
UBND huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.811.196
Online: 61