Ngày 26/8/2022, UBND huyện tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Nguyễn
Thị Oanh, địa chỉ: thôn Nam Văn, xã Thạch Văn đề nghị giải quyết tranh chấp
đất đai với ông Nguyễn Văn Hùng (có đơn kèm theo). Sau khi xem xét nội dung
kiến nghị, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:
Giao UBND xã Thạch Văn kiểm tra, giải quyết, trả lời bằng văn bản để
công dân được biết và báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (qua Ban
Tiếp công dân) trước ngày 10/10/2022./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.117
  Online: 45