Ngày 05/8/2022, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ; cùng tham dự có
lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Văn phòng HĐND – UBND huyện; Thanh tra
huyện; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Ban Tiếp công dân huyện.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/8/2022, không có công dân đến
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; sau khi nghe Ban Tiếp công dân, Thanh tra
huyện báo cáo tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn; chủ trì kết luận như sau:
Giao các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, giải quyết các đơn thư còn
tồn đọng, trả lời bằng văn bản để công dân được biết và báo cáo kết quả về UBND
huyện (qua Ban Tiếp công dân) theo thời gian đã được giao

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.470
  Online: 59