Ngày 03/8/2022, UBND huyện Thạch Hà tiếp nhận được thông tin kiến
nghị của ông Nguyễn Trọng Vân, địa chỉ: số nhà 05, ngách 3/14, ngõ 14, đường
Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh đề nghị không thực hiện cấp thửa đất số 130, tờ
bản đồ số 8, diện tích 1.179,4 m
2 tại thôn Phúc Lộc cho ông Nguyễn Trọng Thái,
lý do: đất do cha, mẹ để lại và các đồng thừa kế thống nhất chia đều thửa đất
trên (có đơn gửi kèm).
UBND huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết
thông tin đề nghị của công dân

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.095
  Online: 23