Gói thầu 03. TVKTĐL: Tư vấn kiểm toán độc lập

Nội dung TBMT

 
 
[Thông tin liên quan đến đấu thầu:]
 
 
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
 
 
[Thông tin chung:]
 
 Số TBMT 20220735783  -   00 Thời điểm đăng tải  13/07/2022 11:21
 Số hiệu KHLCNT 20220646583
 Tên KHLCNT kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, rà phá bom mìn thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Z045978 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà
 Chủ đầu tư UBND huyện Thạch Hà – Số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. +Điện thoại: 0239.628.6666; +Fax: 0239.628.6666
 Tên gói thầu 03. TVKTĐL: Tư vấn kiểm toán độc lập
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Tiểu dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 Chi tiết nguồn vốn Vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp AFD và nguồn vốn đối ứng
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 7 Tháng
[Tham dự thầu:]
 
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 13/07/2022 11:21 Đến ngày  02/08/2022 15:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Thời gian hiệu lực của E-HSDT 120 Ngày
 Địa điểm nhận E-HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Hà Tĩnh
 
 
[Mở thầu:]
 
 Thời điểm đóng/mở thầu 02/08/2022 15:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 1.733.290.000 VND (Một tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

muasamcong.mpi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.145
  Online: 41