Thi công xây dựng gói thầu 01.XL: Đường giao thông thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc

1. Tên dự án: Đường giao thông thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạc Hà.

3. Đơn vị quản lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà.

4. Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc HC.

Địa chỉ: Xóm liên Phổ, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH An Cường Phát HT.

Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Văn Giai, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hợp Lực.

Địa chỉ: Khối phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.

7. Quy mô công trình: Tổng chiều dài công trình thiết kế: 1608.66m trong đó tuyến 01 có chiều dài L=1131.71m và tuyến 02 có chiều dài L=476.95m; Thiết kế tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A (TCVN 10380-2014) với vận tốc thiết kế V=30km/h; độc dốc dọc lớn nhất imax =9%; bề rộng nền đường Bn=6.5m, Bm=3.50m, Blgc=2x0.75m,  Blđ=2x0.75m.

+ Tuyến 1: Dài L=1131.71m. Km0+00 giao với đường Việt Xuyên - Thạch Ngọc  điểm cuối km1+131.71 giao với đường Xuyên Việt (trước hộ ông Thắng).

- Thiết kế nâng cấp, mở rộng nền mặt đường:

Nền đường mở rộng Bn=6.5m, Bm=3.50m, Blgc=2x0.75m,¬  Blđ=2x0.75m, Nền đường đắp đất đồi K>=95, CBR>=4; vét hữu cơ toàn tuyến trên nền đắp dày trung bình 30cm, đánh cấp đối với nền đắp trên mái dốc >=30%; độ dốc mái ta luy đắp 1:1.5;

Kết cấu áo đường mở rộng, và làm mới từ dưới lên: Xáo xới nền dưới lớp đào khuôn, lu lèn độ chặt K95, dày 30cm; móng CPĐD loại 2 dày 15 cm; lớp bạt lót; lớp mặt đường BTXM M250 đá 1x2, dày 20cm;

Kết cấu áo đường trên mặt đường cũ từ dưới lên: Vệ sinh mặt đường BTXM hiện trạng, lớp bù vênh mặt đường cũ bằng BTXM M250 đá 1x2; lớp mặt đường BTXM M250 đá 1x2, dày 20cm;

- Thoát nước:

Thiết kế 09 cống bản B=0.75m làm mới, 01 cống bản B=0.75m nối cống hiện trạng, 01 cống bản B=0.5m nối cống hiện trạng; bản cống BTCT đúc sẵn M250 đá 1x2; Mũ mố cống BTCT M200, đá 1x2, thân cống; thân tường cánh; móng mố, móng tường cánh Bê tông M150 đá 2x4; sân cống, chân khay xây bằng đá hộc VXM M100; lót móng, sân, chân khay bằng đá dăm Dmax<=4cm dày 10cm.

- An toàn giao thông: (theo QCVN 41-2019)

Tuyến chính: Vạch sơn kẻ đường phân làn ngược chiều sơn phản quang màu vàng; Vạch sơn giảm tốc bố trí ở vị trí giao đầu tuyến và vị trí nút giao cuối tuyến đường.

Biển báo an toàn được cắm ở các nút giao;

+ Tuyến 2: Dài L=476.95m. điểm đầu km0+00 giao tuyến 1 tại km0+326.02 giao với tuyến chính (trước nhà ông Thái Sơn); diểm cuối km0+476.95 giao với trục đường thôn (trước hộ ông Thắng).

- Thiết kế làm mới nền mặt đường:

Nền đường mở rộng Bn=6.5m, Bm=3.50m, Blgc=2x0.75m,¬  Blđ=2x0.75m, Nền đường đắp đất đồi K>=95, CBR>=4; vét hữu cơ toàn tuyến trên nền đắp dày trung bình 30cm, đánh cấp đối với nền đắp trên mái dốc >=30%; độ dốc mái ta luy đắp 1:1.5;

Kết cấu áo đường mở rộng, và làm mới từ dưới lên: Xáo xới nền dưới lớp đào khuôn, lu lèn độ chặt K95, dày 30cm; móng CPĐD loai 2 dày 15 cm; lớp bạt lót; lớp mặt đường BTXM M250 đá 1x2, dày 20cm;

Kết cấu áo đường trên mặt đường cũ từ dưới lên: Vệ sinh mặt đường BTXM hiện trạng, lớp bù vênh mặt đường cũ bằng BTXM M250 đá 1x2; lớp mặt đường BTXM M250 đá 1x2, dày 20cm;

- Thoát nước:

Thiết kế 01 cống bản B=0.5m làm mới, 04 cống bản B=0.5m nối cống hiện trạng; bản cống BTCT đúc sẵn M250 đá 1x2; Mũ mố cống BTCT M200, đá 1x2, thân cống; thân tường cánh; móng mố, móng tường cánh Bê tông M150 đá 2x4; sân cống, chân khay xây bằng đá hộc VXM M100; lót móng, sân, chân khay bằng đá dăm Dmax<=4cm dày 10cm.

Xây dựng hoàn trả chiều dài L=42m mương BxH=0.4x0.7m, móng BTXM M150 đá 2x4, tường mương BTXM M200 đá 1x2.

Xây nâng cao tường chắn mương dọc tuyến từ cọc P1 đến cọc 15 dài L=246.32m, chiều cao trung bình 25cm. Xây gạch đặc không nung VXM M100. Trát tường VXM M75 dày 1.5cm.

- An toàn giao thông: Biển báo an toàn được cắm ở các nút giao (theo QCVN 41-2019).

8. Tiến độ thi công:

- Dự kiến khởi công: 11/7/2022;

- Dự kiến hoàn thành 15/3/2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.179
  Online: 50