Đề án Thương mại, dịch vụ và du lịch huyện Thạch Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Ngày 21/4/2022, UBND huyện đã tổ chức họp lấy ý kiến và chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu, hoàn thiện Đề án theo các ý kiến đã góp ý tại buổi làm việc.

Để hoàn thiện Đề án phục vụ báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án Thương mại, dịch vụ và du lịch huyện Thạch Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (Có Dự thảo Đề án kèm theo).

Các ý kiến góp ý gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch bằng Văn bản trước ngày 16/5/2022.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.553
  Online: 11