Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, song dưới sự tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và của nhân dân, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của huyện Thạch Hà đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiều chỉ tiêu phát triển KT – XH ở huyện Thạch Hà đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, thu ngân sách trên 743 tỷ đồng, đạt 191% kế hoạch HĐND tỉnh giao, bằng 146% kế hoạch HĐND huyện giao. Huyện có 3 xã đủ điều kiện đề xuất tỉnh công nhận xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, xây dựng thêm 30 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 252 vườn mẫu. Toàn huyện đã xây dựng, sửa chữa 52 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, 265 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, người có công, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, xây dựng 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ; Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phòng chống dịch Covid 19 được tập trung thực hiện quyết liệt, từng bước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, ổn định đời sống cho nhân dân.

Năm 2022, UBND huyện Thạch Hà tiếp tục đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu. Cụ thể, phấn đấu có thêm 2 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm, thành lập mới 40 doanh nghiệp, 8HTX, làm mới trên 97 km đường GTNT, 18km kênh mương bê tông, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 508 tỷ đồng…

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.803
  Online: 61