Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết, trả lời thấu đáo các kiến nghị của người dân; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...

https://baohatinh.vn/video/chinh-tri/tiep-tuc-siet-chat-ky-luat-ky-cuong-day-manh-cai-cach-hanh-chinh/220698.htm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.530
  Online: 101