Trường Cao đẳng Nguyễn Du thông báo tuyển sinh lớp trung cấp nghệ thuật biểu diễn dân ca cho cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ dân ca ví giặm, cán bộ đoàn thể như: Hội phụ nữ, đoàn thanh niên… và những thành viên tham gia hoạt động trong xây dựng nông thôn mới…

  1. Tên lớp: Nghệ thuật biểu diễn dân ca;
  2. Thành phần tham gia:

- Cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ dân ca ví giặm, cán bộ đoàn thể như: Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, các thành viên tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, nông thôn mới, học sinh tốt nghiệp THCS trở lên …

- Số lượng 30 học viên/lớp trở lên.

     3. Địa điểm tổ chức:  Tại trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Thạch Hà.

     4. Thời gian khóa học:  24 tháng (dự kiến khai giảng vào đầu tháng 7/2021)

     5. Kinh phí:                                   

- Học viên tham gia các lớp bồi dưỡng được miễn 100% học phí.

- Sau khi tích lũy đủ số lượng kiến thức theo quy đinh, học viên được cấp bằng Trung cấp chính quy.

          Mọi liên hệ theo địa chỉ Email: nhatduong1979@gmail.com. Điện thoại: 0912.77.55.79 (thầy Nhật Dương), (zalo) để tổ chức triển khai thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 983.601
Online: 38