Chiều 22/1/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm huyện Thạch Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Trần Việt Hà – Tỉnh ủy viên - Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Trần Danh Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đồng chủ trì hội nghị 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hà Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện Thạch Hà,...

 

...đồng chí Nguyễn Văn Việt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó trưởng Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện Thạch Hà

Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện và đại diện các xã, thị trấn trên toàn huyện

Các đại biểu đã được xem và nghe kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 bằng phóng sự truyền hình.

Năm 2020, trước nhiều khó khăn, thách thức: nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xuất phát điểm thấp, số tiêu chí chưa hoàn thành khối lượng công việc còn lớn, cần nhiều nguồn lực để thực hiện; đầu năm đại dịch Covid – 19, dịch tả lợn Châu Phi tiềm ẩn có nguy cơ tái phát, giữa năm nắng nóng gay gắt kéo dài (45 ngày), cuối năm liên tiếp thiên tai lũ lụt gây thiệt hai nặng nề, đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình, phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, với sự kiên trì chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Ban Chỉ đạo nông thôn mới, điều hành sát sao, cụ thể của UBND huyện; sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt vai trò chủ thể của người dân tiếp tục được phát huy tích cực, nên Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh và OCOPđạt được kết quả khá cao, cả về diện rộng lẫn chiều sâu, có điểm nhấn và được tỉnh đánh giá cao.

Kinh tế nông thôn phát triển khá; sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng, hình thành một số sản phẩm nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ. Các chỉ tiêu đều tăng: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 36,7 triệu đồng (tăng 0,67 triệu đồng so với năm 2019); Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm 0,57% so với năm 2019; văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung xây dựng, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, phúc lợi; quan tâm hoàn thiện các tiêu chí, tạo ra diện mạo mới, khởi sắc cho nông thôn ở nhiều địa phương.

Trong năm qua toàn huyện đã cải tạo 3.185 vườn tạp, có thêm 35 khu dân cư mẫu đạt chuẩn (nâng tổng số khu dân cư mẫu đạt chuẩn lên 115 khu dân cư) và 200 vườn mẫu đạt chuẩn (nâng tổng số vườn mẫu đạt chuẩn lên 786 vườn mẫu).

Toàn huyện đã nhận được sự đỡ đầu tài trợ với tổng số tiền: 18.047 triệu đồng (trong đó: đơn vị tỉnh giao: 141 triệu đồng; các tổ chức, DN, Đơn vị, con em xa quê khác: 17.906 triệu đồng). Tổng nguồn lực huy động được 442.307 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước 217.763 triệu đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 77.179 triệu đồng, vốn tín dụng 1.580 triệu đồng, vốn huy động từ doanh nghiệp 2.580 triệu đồng, vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 117.960 triệu đồng và vốn huy động từ nguồn khác 4.975 triệu đồng.

Có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM (Thạch Lạc) đạt 100% so với kế hoạch huyện giao; 02 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (Thạch Long và Ngọc Sơn) đạt 100% so với mục tiêu đề ra tại kỳ họp thứ 09 HĐND huyện khóa XIX. Đến nay, toàn huyện có 420 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định, tăng 04 tiêu chí so với cuối năm 2019; bình quân đạt 20 tiêu chí/xã; 21 xã đạt chuẩn NTM và 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM.

Về Kết quả thực hiện Xây dựng đô thị văn minh: Tranh thủ tốt các nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng; kết quả thực hiện các chỉ tiêu về chỉnh trang đều đạt và vượt, bộ mặt của thị trấn có nhiều đổi mới mạnh mẽ.

Thực hiện Chương trình OCOP, toàn huyện có thêm 10 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt 03 sao, lũy kế đến nay có 15 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt từ 3 – 4 sao.

Hội nghị đã giành nhiều thời gian tập trung phân tích đánh giá những kết quả đạt dược, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục. 

Ông Nguyễn Quốc Quân - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong vận động nhân dân phát triển kinh tế vườn hộ, gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao: phát huy  lợi thế vườn đồi, lấy phát triển kinh tế hộ làm trọng tâm, xã đã ban hành chính sách khuyến khích nhân dân chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn hộ; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc , giao Hội Nông dân chủ trì trong việc đưa chính sách đến tận các hộ dân, trên cơ sở rà soát hộ có diện tivchs trên 500m2 trở lên và hộ có nhân lực phù hợp với từng loại hình phát triển kinh tế để ban hành chính sách phù hợp. Để nhân dân hấp thụ được chính sách Ban Chỉ đạo NTM xã đã phân công giao trách nhiệm cụ thể  trong đó xác định cán bộ phải sát dân, đồng hành cùng nhân dân, các đoàn thể xây dựng kế hoạch tham gia hỗ trợ đoàn viên hội viên của mình, các hộ cải tạo vườn tạp và các hộ xây dựng vườn mẫu đều được áp dụng các chính sách của xã. . Xây dựng quy hoạch được các vùng sản xuất, chăn nuôi phù hợp vưới các loại cây, con...

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Việt Tiến đề xuất các giải pháp xây dựng NTM từ xã sáp nhập gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Bà Đậu Thị Hoài - Giám đốc HTX Sản xuất và chế biến thủy hải sản Hoàng Yến, xã Thạch Lạc chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dnwgj sản phẩm tham gia Chương trình OCOP

Hội nghị đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình trong năm 2021. Phấn đấu có tối thiểu 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Hoàn thành và phê duyệt Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2024,  và phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm huyện Thạch Hà, giai đoạn 2021 – 2025. Các xã đã đạt chuẩn xã NTM, xã NTM nâng cao củng cố, nâng cấp các tiêu chí theo Quy định tiêu chí mới của Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Có tối thiểu 25 Khu dân cư mẫu và 200 vườn mẫu đạt chuẩn, 08 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đạt hạng 3 sao trở lên.

Đồng chí Trần Việt Hà - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2021. Đề nghị các ban, phòng, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội và các địa phương tập trung thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung cao cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức . Thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với mỗi xã một sản phẩm là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phát huy nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, tạo thành phong trào thi đua rộng lớn; kịp thời tuyên truyền gương tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, phương pháp cách làm hay, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo, các chỉ đạo của cấp trên về tăng cường lãnh đạo đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến 2030Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai Cuộc vận động, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động; phát huy vai trò tự chủ của Nhân dân. Vận động các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm.... Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế và toàn thể cụ thể, năng động, sáng tạo, với quyết tâm cao nhất, xây dựng nông thôn mới Nhân dân huyện nhà cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua, bằng các chương trình, hành động, mỗi xã một sản phẩm, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Trần Danh Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát động phong trào thi đua trong các đoàn thể, nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó trưởng Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện Thạch Hà ghi nhn những đóng góp của huyện vào thành tích chung của tỉnh. Huyện Thạch Hà đã có ccahs làm bài bản, nề nếp, tâm huyết và rất quyết liệt từ tuyên truyền vận động kiểm tra giám sát, tổ chức, triển khai thực hiện, đối thoại với nhân dân.... Chương trình mỗi xã một sản phẩm của huyện đạt kết quả rất ấn tượng, đứng thứ 2 toàn tỉnh về số lượng, đội ngũ cán bộ tận tình, đầu tư nâng cấp chỉnh tranh hệ thống hạ tầng nông thôn làm mạnh mẽ đặc biệt là làm đường giao thông nông thôn đứng đầu toàn tỉnh, có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Bên cạnh đó, cũng đặt ra một số vấn đề cần chỉ đạo thêm: việc tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp chưa cụ thể đến từng xã; thu nhập vẫn bình quân đầu người còn thấp so với toàn tỉnh, nhất là ở các xã bãi ngang, phong trào một số xã có lúc có biểu hiện chững lại...  Các xã cần cập nhật thêm bộ tiêu chí mới để rà soát, có kế hoạch thực hiện,nâng cấp, bám sát Đề án xây dựng tỉnh NTM soát xét lại hệ thống các xã đã đạt chuẩn. Trong đó, sản xuất phải là cốt lõi. Tổ chức thực hiện các tiêu chí: hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn, xây dựng khu dân cư mới kiểu mẫu đi vào thực chất, quan tâm đầu tư hạ tâng nông thôn. Mỗi xã cần có đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, đề nghị các ban, phòng, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện các nội dung: Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Nong thông mới các xã cần bám sát bộ tiêu chí mới, xây dựng khung kế hoạch, đúc rút những kinh nghiệm thời gian qua, phát động các phong trào thi đua cao sôi nổi, tránh tâm lý xả hơi, tuyệt đối, không để cá nhân nào đứng ngoài cuộc. Tập trung chỉ đạo bằng được các mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường với quan điểm bền vững, đẹp, thực chất đi vào chiều sâu, tránh hình thức. Mỗi cán bộ, công chức cần nắm vững các tiêu chí, chủ trương chính sách để tuyên truyền đến từng người dân. Các xã, thị trấn phát động các phong tào thi đua phù hợp. Đối với các kiên nghị, đề xuất tại hội nghị, đề nghị các ban, phòng, ngành liên quan tham mưu để giải quyết kịp thời. Về nhiệm vụ trước mắt cần tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XIII, tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội, phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán  

Các xã, thị trấn ký cam kết chính trị thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm năm 2020 đã được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng các xã đạt xã NTM và NTM nâng cao năm 2020


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.997
  Online: 65