Nhằm thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), trên địa bàn toàn huyện Thạch Hà đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả.

Ngay từ cuối tháng 10, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 với mục đích Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, tại UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, phát động cuộc thi trực tuyến“pháp luật với mọi người” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đây cũng là cuộc thi đặc biệt mang đậm nét riêng biệt do Bộ tư pháp triển khai nhằm hưởng ứng ngày PLVN.

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn cũng đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hưởng ửng ngày Pháp luật dưới nhiều hình thức khác nhau, như tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật  (Thị trấn Thạch Hà, Ngọc Sơn, Tượng Sơn, Thạch Hải…), truyền thông trực quan sinh động như treo pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn…

Cùng nhìn lại một số hình ảnh về Ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Thạch Hà:

a1.jpg

 

H. Hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020 tại UBND huyện

a2.jpg

 

H. Tuyên truyền pháp luật về đất đai, tập huấn nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở, triển khai cuộc thi “Pháp luật với mọi người” tại Thị trấn Thạch Hà

e04d0a6651d4af8af6c5.jpg

                                                         H. Tuyên truyền pháp luật tại xã Ngọc Sơn

a5.jpg

a3.jpg

a6.jpg

H. Băng rôn tại các cơ quan, tuyến đường

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 572.939
  Online: 23