Chiều ngày 28/8, Chi bộ gồm Toà án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Hạt kiểm lâm tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết của Trung ương-tỉnh-huyện Thạch Hà

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh giảng dạy chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX.

Tại Hội nghị đã đánh giá thực hiện Đại hội Đảng bộ huyện Khoá XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, những kết quả tiêu biểu đã đạt được: Đảng bộ huyện được Tỉnh uỷ công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu và xuất sắc; 30/30 xã (khi chưa sáp nhập) đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt NTM nâng cao; phong trào làm giao thông nông thôn, 3 năm trong nhiệm kỳ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT tặng cờ thi đua xuất sắc; Giáo dục mũi nhọn luôn đứng tốp đầu tỉnh, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 95%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%; phát huy hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,1%, hộ cận nghèo 5,2%.

Từ đó đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khoá XXX: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xác định 3 khâu đột phá. Một là đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng VietGap, phát triển sản phẩm OCOP trên thị trường. Hai là huy động tổng nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thị trấn Thạch Hà đạt đô thị loại IV, phát triển các khu dân cư mẫu theo hướng đô thị, phát triển thương mại-du lịch-dịch vụ. Ba là công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm và có tầm...

 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trần Hữu Nghĩa giảng dạy nội dung chủ trì quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia". Chủ trì quán triệt các nội dung Chỉ thị số 41-CT/W, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Sau khi học tập, quán triệt nội dung, thể hiện được quyết tâm, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ. Đồng thời đưa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Khoá XXX nhanh chóng đi vào cuộc sống.

 

Trung tâm Văn hóa Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 819.207
  Online: 26