Sáng ngày 17/3/2023, Hội Nông dân xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 trên tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển".

Đại diện Đoàn công tác của BTV Huyện ủy, đơn vị phụ trách địa phương, Hội Nông dân huyện và 81 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 600 hội viên trên địa bàn về tham dự.

Văn nghệ chào mừng.

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Long khai mạc Đại hội.

Đại diện Đoàn công tác của BTV Huyện ủy, đơn vị phụ trách địa phương và cấp ủy, chính quyền xã Thạch Long tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các nhà trường và Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Thạch Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Biện Văn Anh - Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Long thông qua báo cáo của BCH Hội nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Thời gian qua, mỗi cán bộ, hội viên nông dân đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu cùng với BCH Hội thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được Hội cụ thể thành chương trình hành động, khẳng định vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình triển khai thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Kế thừa và phát huy truyền thống, thành tích gặt hái được, Hội chú trọng làm tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Đổi mới phương thức vận động, quản lý, tập hợp nông dân vào Hội. Quan tâm bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ tại các chi Hội; đổi mới chất lượng sinh hoạt, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội. Tham gia với hệ thống chính trị xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Phát động các phong trào thi đua yêu nước.

Hội cũng xác định rõ khâu đột phá là: Vận động hội viên đẩy mạnh xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, đặc biệt là mô hình rau-củ-quả theo hướng an toàn, hữu cơ theo tiêu chuẩn Vietgap gắn với chuyển đổi số có kết nối tiêu thụ cho hội viên. Nâng cao vai trò của tổ chức Hội là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Ông Trần Y Lạc - Đại biểu thôn Gia Ngãi 1 tham luận tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân xã đạt được, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung đổi mới phương thức hoạt động; thực hiện tốt bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ BCH, Chi hội trưởng. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; chú trọng chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất; lựa chọn các giống cây, giống con có năng suất, chất lượng phù hợp nhằm nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Nâng cao vai trò của Hội trong xây dựng NTM, phấn đấu sớm đưa xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Duy Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Long yêu cầu Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua SXKD giỏi, xây dựng NTM, học tập và làm theo Bác Hồ. Củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí có đầy đủ các tiêu chuẩn để đưa phong trào Hội ngày càng phát triển đi lên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân cấp trên.

Bầu BCH nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Nông dân cấp trên.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Tặng hoa cho các đồng chí không tái cử./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.019.406
  Online: 7