Lấy ý kiếngóp ý vào dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi). Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và các tài liệu liên quan (qua hệ thống gửi nhận văn bản).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu góp ý vào dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và gửi bằng văn bản về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 06/10/2022 để Đoàn nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội khoá XV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tư./.

Có dự thảo kèm theo

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.630
  Online: 67