Lấy ý kiến về dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương dự thảo Luật Giá (sửa đổi) và các tài liệu liên quan (qua hệ thống gửi nhận văn bản).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu góp ý vào dự án Luật và gửi bằng văn bản về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 07/10/2022 để Đoàn nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội khoá XV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư./.

Có Văn bản kèm theo

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.786
  Online: 62