Ngày 16/9/2022, UBND huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn thư của bà Trương
Thị Hồng, địa chỉ: thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn đề nghị giải quyết việc ông
Trương Quang Hoạch đã tự ý sang nhượng đất của cha, mẹ để lại (có đơn kèm
theo). Sau khi xem xét nội dung đơn thư, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà có ý
kiến như sau:
Căn cứ Điều 26, Luật Tiếp công dân năm 2013; đề nghị ông gửi đơn đến
Tòa án Nhân dân để được xem xét giải quyết theo đúng quy định.
Vậy, UBND huyện Thạch Hà thông báo để Trương Thị Hồng được biết./

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.425
  Online: 53