Thực hiện Kế hoạch số: 86/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2022 - 2023; Hội đồng tuyển dụng thông báo hạn chế kiến thức ôn tập như sau:

    I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN MẦM NON

    1. Việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ GD&ĐT về hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục Mầm non.

    2. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

    3. Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Liên Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học.

     4. Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

    5. Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

    6. Kế hoạch Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025 theo Kế hoạch số 626/KH- BGDĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC

    1. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục phổ thông.

    2. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

    3. Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học. 4. Kiến thức, phương pháp dạy học môn Toán, môn Tiếng Việt cấp tiểu học.

    III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN THỂ DỤC TIỂU HỌC

    1. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục phổ thông.

     2. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

    3. Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

    4. Kiến thức, phương pháp dạy học môn Thể dục cấp tiểu học. Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh được biết, chủ động ôn tập.

    Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh được biết, chủ động ôn tập./.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.355
  Online: 58