Căn cứ kết quả phân tích của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Trung tâm kiểm nghiệm TSL: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh Thông báo kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản tháng 8 năm 2022 như sau: - Trong 08 mẫu tôm thẻ không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh được chỉ định phân tích thuộc các nhóm: B3a, B3c, nhóm Sulfonamides, nhóm Nitroimidazoles, Trimethoprim, CAP. - Trong 03 mẫu ngao không phát hiện dư lượng các chất độc hại thuộc các nhóm chỉ tiêu được chỉ định phân tích: Độc tố gây mất trí nhớ (ASP); E. coli; Lindan; Heptachlor; HCB.

Chi cục nông lâm thủy sản

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.792
  Online: 34