Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giám sát điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến, kinh doanh hàng hóa các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản theo Quyết định số Quyết định số 28/QĐ-QLCL, ngày 28/2/202 đã tiến hành lấy 03 mẫu sản phẩm OCOP ngành Nông nghiệp quản lý trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.

nguồn (Chi cục quản lý chất lượng)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.855
  Online: 48