Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Hà vừa tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”. Đây là chi bộ thuộc Đảng bộ Khối dân tổ chức điểm nội dung sinh hoạt chuyên đề này.

Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện có 11 đảng viên. Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm, triển khai. Duy trì nề nếp sinh hoạt đều đặn, nội dung sinh hoạt đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đại diện cấp ủy Chi bộ đã thông qua báo cáo đề dẫn “tự soi, tự sửa”, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, trình bày nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Các đảng viên cũng đã có nhiều ý kiến chỉ ra những hạn chế còn tồn tại với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại buổi sinh hoạt, như: công tác phê bình và tự phê bình còn chưa thẳng thắn; một số đảng viên thiếu chủ động trong nghiên cứu, sáng tạo, tham mưu; trong sinh hoạt chi bộ nhiều lúc vẫn còn tập trung cho công tác chuyên môn, chưa có nhiều ý kiến cho công tác xây dựng Đảng...
Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ và các đảng viên đã thống nhất đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới, gồm các nội dung: tăng cường hơn nữa việc giáo dục tư tưởng, đẩy mạnh học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước kịp thời, nghiêm túc; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đổi mới nội dung, phương thức và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời và ngăn ngừa các dấu hiệu sai phạm của cán bộ, đảng viên; triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.673.948
Online: 72