Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Hà

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.674.141
  Online: 84