Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Ngày 24/1/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Nhằm tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành từ Trung ương đến địa phương trong việc tiếp nhận đầy đủ, kịp thời thông tin về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng, Bộ TNMT ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường (sau đây gọi tắt là Quy chế).

Theo đó, Quy chế quy định nội dung hoạt động đường dây nóng về ô nhiễm môi trường (sau đây viết tắt là đường dây nóng); trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương.

Quy chế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng; các cơ quan, cá nhân có liên quan đến hoạt động tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin đường dây nóng.

Quy chế gồm 3 Chương 16 Điều quy định về các nội dung như: Nguyên tắc tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin đường dây nóng; Phân loại thông tin đường dây nóng; Phương thức tiếp nhận thông tin đường dây nóng; Nội dung thông tin tiếp nhận thông qua đường dây nóng; Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; …

Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường này không quy định đối với việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực môi trường.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.114
  Online: 42