Nhằm giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, thời gian qua Hội Chử thập đỏ, Hội LHPN huyện Thạch Hà đã khâu nối với Công ty CP Nguyệt Quang hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn 2 xã Thạch Hội và Đỉnh Bàn xây dựng 20 mô hình sinh kế.

Đại diện Hội CTĐ huyện và Công ty CP Nguyệt Quang trao gà xây dựng mô hình sinh kế cho các hộ nghèo xã Đỉnh Bàn.

Đại diện Hội LHPN huyện Thạch Hà và Công ty CP Nguyệt Quang trao gà xây dựng mô hình sinh kế cho các hộ nghèo xã Thạch Hội.

Kinh phí thực hiện chương trình xây dựng mô hình sinh kế cho các hộ nghèo trị giá trên 20 triệu đồng do Công ty CP Nguyệt Quang ở thị trấn Thạch Hà tài trợ.

Đại diện Hội CTĐ huyện và Công ty CP Nguyệt Quang trao gà, thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo xã Đỉnh Bàn.

Qua hai đợt trao gà giống đã có 20 hộ gia đình là hộ nghèo ở các xã Thạch Hội và Đỉnh Bàn được hỗ trợ 1000 còn gà giống, 500 kg thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. bình quân mỗi gia đình được nhận 50 con gà giống và 25kg thức ăn chăn nuôi.

Đại diện Hội CTĐ huyện và Công ty CP Nguyệt Quang trao thức ăn chăn nuôi hỗ trợ bổ sung cho các hộ nghèo xã Đỉnh Bàn duy trì mô hình sinh kế.

Trong quá trình xây dựng mô hình sinh kế, Hội Chử thập đỏ huyện, Hội LHPN huyện Thạch Hà và Công ty CP Nguyệt Quang thường xuyên giám sát và hỗ trợ bổ sung nguồn thức ăn chăn nuôi để các gia đình sau khi nhận gà giống đều duy trì phát triển mô hình sinh kế bền vững.

Đại diện Hội CTĐ huyện và Công ty CP Nguyệt Quang kiểm tra, giám sát sự phát triển hiệu quả của mô hình sinh kế hộ nghèo xã Đỉnh Bàn.

Nhờ vậy nhiều hộ gia đình sau khi xây dựng được mô hình sinh kế đã vơi bớt khó khăn cải thiện cuộc sống.

 

Trung tâm VH - TT huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.215.233
  Online: 31