Phê duyệt chủ trương giao đất ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Thạch Hà

Huyện Thạch Hà ra Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 phê duyệt chủ trương giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Thạch Hà, cụ thể như sau:
1. Tổng số lô đất giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: 734 lô đất; Tổng diện tích đất giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: 20,29ha.
2. Tổng số lô đất ở bán đấu giá quyền sử dụng đất: 314 lô đất; Tổng diện tích đất ở bán đấu giá quyền sử dụng đất: 7,39ha.
(Chi tiết có biểu kèm theo)

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.674.169
  Online: 75