Ngày 19/3/2021, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, TUV, Bí thư Huyện ủy;
đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện; đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
chủ trì tiếp công dân định kỳ, cùng tham dự có lãnh đạo các ban, phòng, ngành:
Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Văn phòng HĐND – UBND
huyện; Thanh tra huyện; các phòng: Tài nguyên – Môi trường, Tư pháp, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Lao động
– Thương binh & Xã hội; Hội đồng Bồi thường GPMB; Văn phòng Đăng ký đất
đai chi nhánh Thạch Hà – Lộc Hà; Ban Tiếp công dân huyện.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 19/3/2021, có 2 công dân đến kiến
nghị liên quan bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các đơn vị có liên quan,
chủ trì kết luận như sau:
1. Ông Đặng Công Lĩnh, địa chỉ: thôn Tân Sơn, xã Nam Điền đề nghị bồi
thường 460 m
2 đất hoa màu ở xứ hồ Trung Cai, vùng khe nước nóng và làm rõ
giá bồi thường diện tích đất vườn của gia đình ông, khi thực hiện giải phóng mặt
bằng Dự án nâng cấp, cải tạo hồ Bộc Nguyên.
Giao Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện chủ trì, phối hợp
với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Chủ tịch UBND xã Nam Điền kiểm tra,
tham mưu UBND huyện giải quyết và văn bản trả lời công dân trước ngày
25/5/2021, đồng thời gửi báo cáo kết quả giải quyết về Ban Tiếp công dân huyện
để theo dõi.
2. Bà Đặng Thị Hồng, địa chỉ: thôn Đông Văn, xã Thạch Văn đề nghị cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất gia đình bà đang ở.
Căn cứ Điều 26, Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, đề nghị bà liên hệ
UBND xã Thạch Văn thực hiện các quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.318
  Online: 38