Sáng nay (29/4), UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp triển khai công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, rà soát xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Ông Đoàn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính hướng dẫn triển khai kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Thạch Hà

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính - đơn vị tư vấn đã triển khai quy trình lập quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà giai đoạn 2021 - 2030 với các nội dung cụ thể về điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai; xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan và thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

Kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà giai đoạn 2021 - 2030 phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư số 29 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch toàn tỉnh. Phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, các xã, thị trấn trong việc xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính.

Trong phần thảo luận, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến nêu bật một số khó khăn các địa phương còn vướng mắc, nhất là liên quan đến quy hoạch các dự án trên địa bàn, sự thống nhất giữa quy hoạch địa phương với quy hoạch vùng, quy hoạch huyện, góp ý nội dung các bước triển khai tổ chức, thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu đề nghị các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút đảm bảo tiến độ trong việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất huyện thời kỳ 2021 - 2030 đảm bảo tính logic, tính chiến lược, không để trùng lặp hay để sót theo quy hoạch của địa phương. Đảm bảo việc lập quy hoạch phải phù hợp với định hướng quy hoạch của huyện, liên kết với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 757.398
Online: 35