Chiều nay 29/4/2021,Thường trực Huyện ủy đã có cuộc làm việc với Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà để nghe và cho ý kiến về kết quả hoạt động của Trung tâm Y tế sau gần một năm sáp nhập, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì cuộc làm việc

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà được thành lập theo Quyết định số 1785 ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình. Trung tâm hiện có 379 cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại 20 khoa phòng và 22 trạm y tế xã, thị trấn.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà Nguyễn Thế Phiệt báo cáo hoạt động của Trung tâm sau gần một năm sáp nhập

Tại cuộc làm việc, cán bộ Trung tâm Y tế huyện đã nêu rõ một số khó khăn như thiếu nhân lực, nhất là đội ngũ bác sỹ có trình độ sau Đại học. Thiếu các chuyên khoa sâu trong một số lĩnh vực; Tuyển dụng bác sỹ gặp nhiều khó khăn; Bác sỹ ở trạm y tế ít, cơ cấu chuyên môn bất cập. 

Ông Nguyễn Thái Sơn Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà: Cần phải có chế tài riêng, tạo cơ chế, tăng thu nhập để giữ chân các bác sỹ giỏi. Đảng viên tại các trạm y tế sinh hoạt tại địa phương, cần xem xét để cho cán bộ, Đảng viên làm việc tại trạm y tế sinh hoạt tại Đảng bộ Trung tâm y tế. Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 

Bên cạnh đó, một số ý kiến nêu rõ cơ sở vật chất của Trung tâm chật hẹp, không đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu, ảnh hưởng rất lớn đến thu dung, điều trị bệnh nhân và triển khai các kỹ thuật mới. Hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, khám chữa bệnh chưa đảm bảo, hệ thống công nghệ thông tin chưa được nâng cấp.

Về cơ chế hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, chưa có quy định hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính cho Trung tâm Y tế đa chức năng, khó khăn trong việc xây dựng phương án tự chủ và các cơ sở pháp lý để thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị, đời sống cán bộ viên chức, NLĐ còn gặp nhiều khó khăn....

Về kiến nghị, đề xuất: Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại cho Trung tâm Y tế huyện hoạt động hiệu quả; Có chính sách mạnh thu hút nhân lực có chất lượng cao về công tác tại Trung tâm Y tế huyện...

Ông Nguyễn Trọng Luận -  Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà: Sau sáp nhận đến nay tư tưởng của cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc tại TTYT cơ bản ổn định, tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, nhân viên y tế được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  Về tổ chức bộ máy vẫn giữ nguyên. Về đề xuất, xin bổ nhiệm một số chức danh của trạm y tế còn thiếu…

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà Lê Thị Phương Thủy giải đáp một số nội dung liên quan tới công tác nhân sự liên quan tới Trung tâm Y tế huyện 

Sau khi nghe cán bộ Trung tâm Y tế huyện nêu rõ những khó khăn về công tác thu hút nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế hoạt động của Trung tâm sau gần một năm sáp nhập và những kiến nghị đề xuất liên quan, Thường trực Huyện ủy đồng nhất quan điểm sẽ quan tâm, hỗ trợ cho ngành y tế để ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, song phải có lộ trình theo từng đầu việc cụ thể. Trên cơ sở Trung tâm phải xác định rõ những khó khăn mà đơn vị có thể tự tháo gỡ, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể từng việc, từng giai đoạn....

PBT Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng: Trung tâm Y tế huyện nên nêu cụ thể để huyện xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, theo từng giai đoạn, từng bước tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Tuy nhiên hiện nay cơ sở vật chất của trung tâm vẫn cơ bản đáp ứng cho công tác khám chữa bệnh, đơn vị cần quan tâm, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, học tập, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến từ các bệnh viên tuyến trung ương để nâng cao chất lượng thăm khám, điều trị cho người bệnh...

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa: Trung tâm phải xác định rõ những khó khăn mà đơn vị có thể tự tháo gỡ, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể từng việc, từng giai đoạn,cùng với sự hỗ trợ của huyện từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng thăm khám, điều trị tại đơn vị...

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt chỉ rõ, thời gian tới Trung tâm y tế huyện cần tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, gắn bó, đưa Trung tâm ngày càng phát triển. Cùng với đó, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ y, bác sỹ phát huy hết năng lực, trí tuệ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị.

Tăng cường công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng kiện toàn bộ máy, cử y , bác sỹ đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, có các giải pháp, chính sách đào tạo cán bộ; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao sinh hoạt chi bộ. Đồng thời đơn vị phải tăng cường công tác xã hội hóa, tăng nguồn thu, có các giải pháp thu hút, giữ chân bác sỹ; Ứng dụng KHCN tại trung tâm để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đối với những khó khăn của đơn vị huyện rất chia sẻ và sẽ có sự quan tâm, xem xét hỗ trợ cho ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng thăm, khám điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như tạo mọi điều kiện để thu hút nhân lực có chất lượng cao song phải có lộ trình, theo từng giai đoạn cụ thể…

Trung tâm VHTT Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 757.419
  Online: 20