UBND huyện vừa ban hành Công văn số 2340/UBND ngày 29/10/2020 về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Cuộc thi sẽ diễn ra đến hết ngày 20/11/2020. Để tham gia Cuộc thi, người thi truy cập vào Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử hoặc website của Cuộc thi theo đường dẫn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.673.708
  Online: 56