Chiều 30/07/2020, UBND huyện Thạch Hà đã tổ chức cuộc họp về sáp nhập các trường học trên địa bàn.

Cuộc họp tổ chức tại Hội trường số 3 UBND huyện Thạch Hà

Các đồng chí Nguyễn Văn Thắng - PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên BTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cùng đại diện các phòng, ngành cấp huyện, đại diện các xã và trường học trên địa bàn tham dự cuộc họp.

Các đồng chí Nguyễn Quốc Hương - Ủy viên BTV HU - PCT UBND huyện và Nguyễn Thanh Nga - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo đồng chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Nga báo cáo kết quả thực hiện Đề án sáp nhập trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đến thời điểm 28/7/2020; Đề án sắp hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Thạch Hà đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Giai đoạn 2019 - 2020, toàn huyện sáp nhập 17 trường mầm non, tiểu học, THCS thành 8 trường, giảm 9 trường, trong đó mầm non: sáp nhập 6 trường thành 3 trường gồm: sáp nhập trường Mầm non Thạch Đỉnh và trường Mầm non Thạch Bàn, trường mầm non Nam Hương và trường mầm non Thạch Điền; trường mầm non Thạch Lâm và trường mầm non Thạch Lâm. Tiểu học: sáp nhập 9 trường thành 4 trường, cụ thể là sáp nhập các trường tiểu học:Thạch Việt, Việt Xuyên và Thạch Tiến thành 1 trường; sáp nhập trường tiểu học Thạch Lâm và tiểu học Thạch Hương; trường tiểu học Thạch Điền với trường tiểu học Nam Hương; trường tiểu học Thạch Đỉnh với trường tiểu học Thạch Bàn. THCS: sáp nhập 2 trường THCS Thạch Lạc và THCS Văn Trị thành 1 trường

Phòng GD - ĐT đã tham mưu UBND huyện và ban hành các văn bản về xây dựng, góp ý, thẩm định Đề án sáp nhập trường; phối hợp với các đơn vị, địa phương, đoàn thể, nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lộ trình của việc sáp nhập trường để người dân hiểu và đồng thuận bằng nhiều hình thức.

Căn cứ chỉ đạo UBND huyện, phòng GD - ĐT và thực tế địa phương, UBND các xã: Việt Tiến, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Đỉnh Bàn, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lạc đã phối hợp với Ban giám hiệu các trường trên địa bàn hoàn thành Dự thảo Đề án sáp nhập trường gửi Phòng Giáo dục - Đào tạo, các phòng chuyên môn liên quan góp ý. Các địa phương, nhà trường căn cứ ý kiến góp ý của các phòng chuyên môn tiếp tục hoàn thiện Đề án trình phòng GD – ĐT thẩm định.

Hiện nay các địa phương đã hoàn thiện Đề án sáp nhập trường, Phòng GD - ĐT đã hoàn thành việc thẩm định các Đề án, trình UBND huyện phê duyệt. Về cơ bản các Đề án đảm bảo đúng yêu cầu về thể thức, nội dung

Giai đoạn 2019 - 2021, sau khi sáp nhập toàn huyện còn 65 trường, giảm 9 trường so với năm học 2019 - 2020, giảm 56 chức danh kiêm nhiệm, 24 cán bộ quản lý, nhân viên, 25 phòng so với trước khi sáp nhập

Tại cuộc họp, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với các nội dung của Đề án, đánh giá cao về sự bài bản trong xây dựng đề án, đồng thời góp ý thêm một số nội dung về tên gọi, cơ sở vật chất trường học, quy hoạch sau sáp nhập và lộ trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ - Trưởng phòng Văn hóa huyện: Nên lấy tên các danh nhân trên địa bàn để đặt tên cho các trường học

Ông Nguyễn Đình Ngụ - Bí thư đảng ủy xã Tân Lâm Hương: nên lấy tên trường tiểu học là trường Tiểu học Tân Trào, trước mắt lấy trường tiểu học Thạch Hương, mầm non Thạch Lâm cũ làm điểm chính. Cần có kế hoạch đưa các trường về một điểm ngay từ bây giờ

Đồng chí Trần Đình Nghị - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: việc xây mới cơ sở vật chất trường học tại một địa điểm hiện nay rất khó khăn. Trước mắt các trường nên triển khai sáp nhập sau đó rà soát lại những nhu cầu cơ sở vật chất phát sinh thêm để có kế hoạch bổ sung

Đồng chí Lê Thị Phương Thủy - Trưởng Phòng Nội vụ huyện trao đổi một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy sau sáp nhập
Phát biểu tại cuộc họp,  đồng chí Nguyễn Văn Thắng - PBT TT HU - Chủ tịch HĐND huyện: Trước mắt  cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lộ trình của việc sáp nhập trường, tạo được sự đồng thuận cao... Cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến đội ngũ giáo viên, UBND huyện tiếp tục soát xét lại cơ sở vật chất, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện quy hoạch đề án bài bản, lâu dài. Giải quyết các trường hợp cán bộ dôi dư do sáp nhập, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tin tưởng với sự đồng lòng của tập thể giáo viên, sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương việc sáp nhập trường sẽ đạt được kết quả cao, phục vụ hiêun quả công tác dạy học, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục toàn tỉnh.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Hương - Ủy viên BTV HU - PCT UBND huyện: Khẳng định sáp nhập là để dạy và học tốt hơn. Chỉ khi đủ điều kiện cơ sở vật chất thì mới đưa về một điểm trường. Giao các phòng, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục bàn kỹ các phương án, tháo gỡ những khó khăn trước mắt, chuẩn bị tốt cho năm học​ 2020 - 2021. 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 311.451
  Online: 37