Đó là nhấn mạnh của đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 sáng 21/5.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Về phía huyện có Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà; các đồng chí trong Thường trực HĐND, BTV Huyện ủy.

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng và Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nguyễn Văn Huy đồng chủ trì hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở huyện Thạch Hà được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm quán triệt chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đã chọn nội dung có trọng tâm, những lĩnh vực còn yếu kém, tập trung vào vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, qua đó ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục khuyết điểm, thiếu sót; góp phần hạn chế tiêu cực, sai phạm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh hạn chế của tổ chức, cá nhân có thiết sót, khuyết điểm đồng thời biểu dương, khen thưởng những Đảng bộ có thành tích cao. Từ đó, giúp BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng được toàn diện và sâu sát hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả 5 năm qua, BTV Huyện ủy tiến hành 35 cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Cấp ủy và BTV cấp ủy hai cấp kiểm tra 405 lượt tổ chức và 279 đảng viên. Thi hành kỷ luật 03 tổ chức Đảng và 259 đảng viên. UBKT hai cấp kiểm tra 148 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu là: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ... Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 277 trường hợp với các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Đảng.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Đảng ủy và một số kinh nghiệm thực tiễn. UBKT Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Việt Tiến Nguyễn Văn Hoàn tham luận nội dung UBKT tham mưu cho Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lê Văn Sơn phát biểu nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp với đảng viên và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Cường - Chánh Thanh tra huyện tham luận về quan hệ phối hợp giữa Thanh tra và UBKT Huyện ủy trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; phối hợp trong kiểm tra, xử lý đảng viên vi phạm pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát Đảng ở Thạch Hà có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần đưa nền kinh tế huyện nhà phát triển toàn diện trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt về mô hình sản xuất rau-củ-quả truyền thống, kinh tế vườn hộ, vườn đồi, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, doanh nghiệp, HTX... Thu ngân sách vượt cao so với kế hoạch. Chỉ đạo Đại hội cơ sở thành công tốt đẹp và đang chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức điểm Đại hội cấp huyện.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị huyện tập trung tăng cường nâng cao nhận thức của người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên. Coi kiểm tra, giám sát Đảng là việc làm thường xuyên; qua kiểm tra để phát hiện mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm biểu dương và nhân rộng điển hình trên các lĩnh vực. Hiểu rõ việc kiểm tra là để chấn chỉnh, giáo dục, ngăn ngừa khuyết điểm nên phải thực hiện nghiêm NQ TW04; nghiêm túc soát xét lại những việc chưa yên tâm. Làm tốt công tác khiếu nại, tố cáo. Huyện ban hành quy chế, quy định, các văn bản, song song với đó, UBKT tổ chức giám sát ngay việc phân công nhiệm vụ của cấp ủy. Kiểm tra làm sao phải đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, chính trị ổn định, bớt sai sót. Có sự phối kết hợp chặt chẽ trong các ban xây dựng Đảng, phòng, ngành, đoàn thể, MTTQ...

Bên cạnh đó, kiểm tra để xử lý kỷ luật nghiêm minh, chính xác, công bằng, kịp thời, công khai, minh bạch. Quan tâm đến bộ máy, bố trí nhân sự đúng chuyên môn, sở trường. Vận dụng hợp lý về chế độ, chính sách cho người làm công tác kiểm tra, giám sát.


BTV Huyện ủy Thạch Hà đã khen thưởng 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ qua.Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân yêu cầu: Tất cả Quy chế của Ban chấp hành các xã, thị trấn phải đặt công tác kiểm tra, giám sát dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư. Nếu đơn vị nào không làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ không được xét Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Sau đại hội, kịp thời kiện toàn nhân sự, có chương trình, hành kế hoạch cụ thể để bắt tay ngay vào công việc. Gồng sức hoàn thành nhiệm vụ còn lại của năm 2020, nhất là trong xây dựng NTM./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 230.578
Online: 24