Sáng ngày 17/3/2020,Văn phòng NTM tỉnh đã tổ chức thẩm định đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà. Tham dự buổi thẩm định có đồng chí Nguyễn Quốc Hương UVBTV HU – PCT UBND huyện, Trần Danh Vinh UBBTV HU - Chủ tịch UBMTTQ huyện.

 

Toàn cảnh buổi làm làm việc của VP NTM tỉnh thẩm định xã Thạch Lạc đạt chuẩn NTM năm 2020

Đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh VP Điều phối NTM tỉnh và đồng chí Nguyễn Quốc Hương PCT UBND huyện Thạch Hà chủ trì buổi làm việc

Đến nay xã  Thạch Lạc, huyện Thạch Hà  theo ghi nhận đánh giá tổng hợp  của VP Nông thôn mới tỉnh, xã đã cơ bản hoàn thành 20 tiêu chí. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, địa phương đã huy động nguồn lực hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân; các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa… đều đạt chuẩn. Nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kết hợp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của hai xã đều đạt 33,3 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6 %. Trên địa bàn không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát; 100% hộ gia đình sử dụng điện sáng, có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và chăn nuôi cơ bản bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh VP Điều phối NTM tỉnh cùng các đồng chí Nguyễn Quốc Hương PCT UBND huyện, Trần Danh Vinh UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ  huyện tham quan vườn mẫu tại thôn Quyết Tiến

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đánh giá của các Sở, Ngành cấp tỉnh phụ trách chấm thẩm định các tiêu chí trước đó. Tại buổi làm việc Văn phòng NTM tỉnh cũng đã tổng hợp và đi đến thống nhất: xã Thạch Lạc đã cơ bản hoàn thành 20 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019. BCĐ xây dựng NTM xã Thạch Lạc đã tiếp thu những góp ý của VP NTM tỉnh  và hứa quyết tâm sẽ khắc phục những tồn tại để trong thời gian ngắn nhất  hoàn thành các tiêu chí một cách ổn định hơn

Trung tâm VH - TT huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 983.621
  Online: 48