Sáng ngày 09/02/2020, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến cùng đại diện một số bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với huyện Thạch Hà về tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Báo cáo với Đoàn Văn phòng Nông thôn mới Trung ương về kết quả, kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân cho biết: đến hết năm 2019, toàn huyện có 20/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 37,8 triệu đồng/người/năm, thu hút đầu tư tăng khá, nhiều dự án trọng điểm được triển khai thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,10%. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đảng bộ trong 4 năm liên tục được công nhân trong sạch vững mạnh tiêu biểu và xuất sắc.

Đối với 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay huyện Thạch Hà đã hoàn thành bền vững 6 tiêu chí (Thủy lợi, Điện, Sản xuất, Y tế - Giáo dục - Văn hóa, An ninh, Trật tự xã hội và Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới) và 3 tiêu chí cơ bản đạt (Quy hoạch, Giao thông, Môi trường). Để xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào tháng 5/2020, tổng nguồn vốn huy động khoảng 266 tỷ đồng.

Trên cơ sở những kết quả của những năm trước, năm 2020, huyện Thạch hà đặt mục tiêu đến 15/3/2020 đưa xã Thạch Lạc đạt chuẩn xã nông thôn mới; đến tháng 5/2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đến tháng 10/2020 phấn đầu có 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Tượng Sơn và thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao: Thạch Long, Thạch Liên, Ngọc Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Nam Điền, Lưu Vĩnh Sơn và Thạch Thắng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chánh Văn phòng Nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến cùng đại diện các bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm chính trị của toàn hệ thống chính trị huyện Thạch Hà. Mặc dù không nằm trong kế hoạch của tỉnh, song Thạch Hà đã có nhiều sự chủ động, nỗ lực, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đồng đều trên tất cả các xã, có nhiều mô hình nổi bật... Các thành viên trong đoàn bày tỏ sự tin tưởng rằng: với điều kiện yếu tố hiện tại Thạch Hà đang có cùng với quyết tâm nỗ lực cao thì huyện Thạch Hà sẽ xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng Nông thôn mới Trung ương cũng lưu ý việc phối hợp chặt chẽ giữa huyện với các sở, ngành cấp tỉnh trong việc đối chiếu các tiêu chí, xây dựng báo cáo. Rà soát, triển khai song hành tất cả các bước để hoàn thành sớm nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy trình, đúng thủ tục và chất lượng. Trước mắt huyện cần tập trung hoàn thành chỉ tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục rà soát các tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng quy hoạch cấp huyện cần có lộ trình cụ thể. Sớm tổ chức lấy ý kiến người dân. Sau khi công nhận xã Thạch Lạc đạt chuẩn nông thôn mới, các đoàn thẩm định của tỉnh hoàn thành việc thẩm định các tiêu chí của huyện trong tháng 3 và tháng 4 trung ương sẽ thẩm định. 

Trước khi bước vào cuộc làm việc, Đoàn Văn phòng Nông thôn mới Trung ương đã đi kiểm tra thực tế một số điểm trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra Chợ Cày - Thạch Hà...

... Trường THCS Phan Huy Chú...

...và mô hình trồng ổi ở xã Nam Điền.

 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.816.476
Online: 58