Thực hiện Văn bản số 265/SCT-QLTM9 ngày 21/02/2023 của Sở Công Thương về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn tỉnh; để tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn huyện, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực từ việc sử dụng rượu, Ủy ban nhân dân huyện giao cho

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Y tế và các phòng, ngành liên quan, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất rượu thủ công trên địa bàn (kiểm tra giấy phép sản xuất rượu, an toàn thực phẩm…); xử lý  nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.  Khi có yêu cầu, chủ động phối hợp với các cơ quan chức  năng, cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm của tỉnh tiến hành lấy một số mẫu rượu thủ công trên địa bàn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Công an huyện nắm chắc tình hình, phối hợp các phòng, ngành cấp huyện kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn; làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện và điều tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh rượu trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. 

Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông Luật phòng chống tác hại của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn; kịp thời thông tin các vụ việc vi phạm điển hình để khuyến cáo người tiêu dùng và răn đe các đối tượng vi phạm. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu, yêu  cầu sử dụng các nguyên liệu đầu vào (gạo nếp, men rượu…) có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm túc việc kê khai sản xuất rượu thủ công gửi về UBND cấp xã để quản lý. Yêu cầu các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh kiểm tra thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy phép sản xuất rượu thủ công, nếu hết hạn phải trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ cấp giấy theo quy định. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sản xuất, kinh doanh rượu và thông báo công khai. Quát triệt, tuyên tuyền nội dung này đến tận các cơ sở sản xuất rượu thủ công trên địa bàn. Các hộ sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải thực hiện ký kết hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu và đăng ký sản xuất rượu thủ công với UBND cấp xãThực hiện việc rà soát, thống kê, lập danh sách các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công và các cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu trên địa bàn; định kỳ báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn gửi về phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra điểm nóng vi phạm về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn quản lý. 

Các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có giấy phép sản xuất rượu; nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh rượu, an toàn thực phẩm; các cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với UBND cấp xã; thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

 

Trung tâm VH-TT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 2.019.338
Online: 54