Năm 2022, với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện, đặc biệt vai trò chủ thể của người dân được phát huy tích cực, xây dựng nông thôn mới ở Thạch Hà tiếp tục đạt được kết quả khá.

Một trong những kết quả nổi bật trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới ở Thạch Hà, đó là sự đồng thuận của bà con nhân dân trong việc tích cực tham gia hiến đất mở đường.

Trong năm 2022 vừa qua, toàn huyện đã vận động Nhân dân hiến gần 50.000 m2 đất các loại để phục vụ xây dựng NTM. Bên cạnh đó, toàn huyện đã tổ chức 49 đợt ra quân, huy động hàng ngàn lượt người tham gia cải tạo 885 vườn tạp, chỉnh trang 2.882 vườn hộ, xây dựng mới gần 58 km bồn trồng hàng rào xanh, trồng mới gần 120 km hàng rào xanh, lắp đặt 544 hệ thống tưới tiết kiệm tại vườn hộ, xây dựng 14 vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

 

Phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạch Hà luôn được đẩy mạnh. Đặc biệt, phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã tiếp tục được thực hiện đưa lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2022, toàn huyện có 23 thôn tại 16 xã đăng ký xây dựng khu dân cư mẫu. Một số thôn phong trào phát triển mạnh, nhân dân tham gia tích cực, phá dỡ tường rào, hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ, chỉnh trang công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi đạt kết quả tốt như thôn Nhân Hòa, Phái Nam xã Tân Lâm Hương, thôn Cao Thắng, xã Thạch Thắng, thôn Trung Long, xã Nam Điền, thôn Vĩnh Thịnh xã Thạch Lạc, thôn Nam Văn xã Thạch Văn. Đến nay có 7 thôn đạt chuẩn trong năm 2022, lũy kế từ năm 2013 đến nay số thôn đạt chuẩn là 140 thôn. 

Điều ghi nhận trong phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạch Hà đó chính là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng lực, góp phân hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao vẫn tiếp tục nâng cấp, củng cố các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.

Các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022, đến nay 02/6 xã là Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 4 xã Việt Tiến, Thạch Trị, Thạch Kênh, Thạch Hội đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là yếu tố then chốt trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, huyện Thạch Hà tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế nhằm giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Theo đó, năm 2022 đã x88 mô hình1, mô hình, đ508 mô hình.

Sau khi được Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Thạch Hà đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nâng chất các tiêu chí, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024.

Ngay từ đầu năm huyện đã phát động ra quân trồng cây gắn với xây dựng NTM, tạo khí thế thi đua từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Tổ chức lễ phát động “40 ngày, 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng giữa các địa phương trên địa bàn huyện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Huyện Thạch Hà tiếp tục duy trì phong trào “Ngày thứ tư ra quân chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế” với mục tiêu đề ra phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; tập trung chú trọng chỉnh trang, phát triển kinh tế hộ gia đình; tạo điểm nhấn về không gian cảnh quan ở các Khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa của người dân nông thôn.

Toàn huyện đã làm mới gần 70 km đường giao thông nông thôn, đạt 150,3% kế hoạch; Rải thảm gần 33 km đạt 107,1 % kế hoạch. Tổng huy động nguồn lực xây dựng NTM năm 2022 gần 822 tỷ đồng.  

Năm 2023 huyện Thạch Hà xác định xây dựng nông thôn mới phải được tiến hành một cách liên tục, không ngưng nghỉ, chuyển mạnh vào chiều sâu, bền vững; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân; trọng tâm hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Mục tiêu năm 2023, huyện Thạch Hà phấn đấu có 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục củng cố, nâng cấp các tiêu chí, tập trung thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2024”.

Trung tâm VH-TT Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.601
  Online: 59