Sáng ngày 05/10/2022, đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng các phòng, ngành liên quan đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 đối với bà Đặng Thị Yêm, thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh đề nghị hưởng chế độ liên quan 28 năm làm giáo viên của bà và ông Phạm Tiến Đường ở thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn về những kiến nghị liên quan đến đất đai, GPMB.

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022.

Những vấn đề mà các đối tượng nêu trên mặc dù đã được chính quyền các địa phương cũng như các phòng, ngành liên quan trả lời, giải quyết theo thẩm quyền và các quy định hiện hành của Nhà nước, tuy nhiên theo bà Đặng Thị Yêm (Thạch Kênh) và ông Phạm Tiến Đường (Ngọc Sơn) thì việc xử lý là chưa thoả đáng nên tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu tiếp tục giải quyết.

Bà Đặng Thị Yêm, thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh đề nghị hưởng chế độ liên quan 28 năm làm giáo viên của bà.

Ông Phạm Tiến Đường ở thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn kiến nghị liên quan đến đất đai, GPMB.

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu nghiêm túc và trả lời các kiến nghị của công dân theo đúng thẩm quyền; đồng thời giao nhiệm vụ cho phòng, ngành, địa phương liên quan căn cứ nội dung, thời gian cụ thể để phối hợp giải quyết một cách trách nhiệm, rõ ràng, dứt điểm từng vụ việc cho công dân đúng quy định của Nhà nước./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.131
  Online: 47