Chiều nay 3/8, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Thạch Hà. Cùng đi có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

Lãnh đạo huyện kiểm tra công trình xử lý cấp bách tuyến đê Hữu Phủ tại xã Đỉnh Bàn

Đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra 5 công trình, dự án còn chậm tiến độ bao gồm công trình xử lý cấp bách tuyến đê Hữu Phủ; Củng cố nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ từ cầu Cửa Sót đến Núi Nam Giới; Dự án thành phần đường trục ngang khu du lịch biển Văn Trị; Dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông từ QL 15B đến khu du lịch biển Văn Trị; Dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn và kiểm tra tiến độ công trình nhà học ba tầng, 15 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Đồng Tiến.

Dự án Củng cố nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ từ cầu Cửa Sót đến Núi Nam Giới khởi công từ tháng 12/2021, khối lượng thi công ước đạt 35%. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2022. Hiện nay chậm tiến độ do vướng mặt bằng từ đoạn cầu Cửa Sót (K15+ 315) đến cống tiêu cố 3 ( K16 + 574)

Dự án thành phần 1 đường trục ngang khu du lịch biển Văn Trị đang chậm tiến độ do chưa có đủ mặt bằng để thi công, xã Thạch Văn tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ dân còn lại nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công dự án

Dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông từ QL15B đến khu du lịch biển Văn Trị. Hiện nay dự án đã hoàn thiện phần nền đường, lớp móng CPDD loại 2 và các công trình trên tuyến đoạn từ Km0 - Km1 + 720; Hoàn thành các cấu kiện rãnh đúc sẵn trên toàn tuyến. Hiện đang chậm tiến độ do giá đất tăng cao, không có chi phí GPMB nên việc GPMB gặp khó khăn. Hiện toàn tuyến vẫn còn 3 hộ chưa đồng ý hiến đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện

Công trình đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn đã hoàn thành phần dưới cầu, đang thi công 2 mố cầu M1, M2 cùng với các công trình trên tuyến; Hoàn thành lớp Base loại I từ Km0 + 900 - Lm1 + 062. Hiện còn vướng 1 hộ, chưa GPMB nên chưa thể thi công xong phần cầu

Công trình nhà học 3 tầng 15 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Đồng Tiến, xã Thạch Trị đang thi công móng, khối lượng đạt 50%

Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, có giải pháp thi công phù hợp đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các phần việc đã hoàn thành xong công tác GPMB, hoàn thành đảm bảo tiến độ theo cam kết; Có phương án phòng chống bão lụt tại các công trình để đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão sắp tới.

Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và các địa phương liên quan phối hợp, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bồi thường GPMB đối với các công trình đang còn vướng mắc, bàn giao mặt bằng sạch để các đơn vị thi công đúng tiến độ. Đối với các hộ dân đã thực hiện quy trình bồi thường mà không bàn giao mặt bằng, yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ, tiến hành bảo vệ thi công, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm VHTT Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.799
  Online: 34