UBND huyện Thạch Hà đã ban hành Kế hoạch số 109 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

UBND huyện Thạch Hà đã ban hành Kế hoạch số 109 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch đã nêu lên 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.182
  Online: 48