Dự án được khởi công ngày 24/02/2019. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 98% so với hợp đồng được ký kết, cụ thể như sau:

- Gói thầu số 01-XL: Thi công kênh Vách Nam đoạn từ K0+00 - K3+154: Khối lượng đã thi công cơ bản hoàn thành;

- Gói thầu: 02-XL: Thi công kênh Vách Nam đoạn từ K3+154 đến K6+310: Khối lượng thi công đạt 94%; hiện nay, đang thi công khối lượng còn lại là 200m kè bờ kênh Vách Nam; khối lượng bê tông mặt đường 2km; dự kiến trong tháng 11/2021 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu;

- Gói thầu số 03 - XL: Thi công kênh Vách nam đoạn từ K6+310 đến K8+304; Gói thầu số 04 - XL: Thi công tuyến nhánh số 1 và số 2, thi công cống Voọc Sim 2, hệ thống trạm bơm, hệ thống kênh tưới sau trạm bơm, hệ thống điện, các tuyến đường phục vụ thi công và Gói thầu 05-XL: Thi công hệ thống cầu giao thông: Đã thi công hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết.

- Hiện nay, UBND tỉnh, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã đồng ý cho phép Chủ đầu tư bổ sung hạng mục bê tông mặt đường hai bờ kênh Vách Nam và hệ thống cống thoát nước trên tuyến Kênh nhánh số 1 vào Dự án tại Văn bản số 4795/UBND-KT ngày 28/7/2021 và Công thư số D170 ngày 09/8/2021; Chủ đầu tư đang xin chủ trương của UBND tỉnh về đơn vị thiết kế điều chỉnh dự án và bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Dự kiến trong tháng 9, điều chỉnh dự án và tháng 10 sẽ thi công các hạng mục bổ sung.

- Trước ngày 30/11/2021; sẽ thi công xong khối lượng còn lại của các gói thầu và các hạng mục bổ sung nêu trên theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3872/UBND-KT ngày 16/6/2021.

- Ban quản lý dự án sẽ tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng các gói thầu 03-XL, 04-XL và 05-XL trước ngày 30/12/2021 và trước ngày 15/01/2022 sẽ tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng gói thầu 02-XL.

- Quý II/2022 sẽ bàn giao toàn bộ Dự án vào khai thác sử dụng; tổ chức kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.125
  Online: 53