Đoàn thanh niên phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) tiếp tục đẩy mạnh công tác “tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng chấp hành án tại địa phương và tái hòa nhập cộng đồng”

Sáng ngày (14/10/2021), Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Huyện đoàn Cẩm Xuyên và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 70 người đang chấp hành án và tái hòa nhập cộng đồng tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Tại buổi tuyên truyền Đoàn đã tổ chức điểm danh, kiểm diện các đối tượng trong diện quản lý; Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là Luật thi hành án, Nghị định 80/CP của Chính phủ về tái hòa nhập công đồng và các nghĩa vụ mà người chấp hành án tại địa phương phải thực hiện; tuyên truyền đấu tranh với vi phạm ma túy, các tệ nạn xã hội nhằm cảm hóa giáo dục từ đó giúp họ chuyển biến nhận thức, tư tưởng dần dần có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Tiến hành răn đe, giáo dục những đối tượng có biểu hiện sai phạm, yêu cầu các đối tượng được triệu tập viết kiểm điểm, cam đoan, cam kết quá trình hoạt động tại địa phương, việc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy tại địa phương, hương ước thôn xóm và việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án tại nơi cư trú.

Thông qua công tác tuyên truyền pháp luật và cảm hóa giáo dục cho các đối tượng trong diện quản lý được triệu tập lên nhìn chung họ đã chuyển biến về nhận thức tư tưởng, hiểu biết thêm pháp luật đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ mà họ phải thực hiện tại địa phương nhằm hạn chế tối đa các đối tượng tái phạm tội góp phần phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và đảm bảo ANTT tại địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.922
  Online: 34