Đề án được xây dựng với mục tiêu nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua; triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các quy định của pháp luật có liên quan,… được triển khai ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó, tập trung ở các địa bàn trọng điểm như có nhiều biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, đô thị, khu công nghiệp,…

Theo Đề án, có 15 đơn vị được phân công trách nhiệm thực hiện, trong đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm hàng năm phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp về cập nhật, cung cấp, khai thác, xử lý, trao đổi thông tin về lý lịch tư pháp; cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích cho người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật Hình sự, Điều 369 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác khi người đó yêu cầu.

        Dự kiến Đề án sẽ hoàn thành vào năm 2030./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.578
  Online: 58