Công bố công khai phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Hà

Thực hiện Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Hà; căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà công bố công khai các nội dung sau:

- Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Hà (kèm theo Danh mục các công trình, dự án bổ sung thực hiện trong năm 2021);

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (bổ sung) huyện Thạch Hà.

Thông báo này (và các nội dung kèm theo) được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử huyện Thạch Hà; niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và tổ chức thực hiện./.  

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Công khai minh bạch thông tin
    Thông báo
    Tình hình giải quyết hồ sơ
    Gửi nhận văn bản
    Bản đồ huyện Thạch Hà
     Liên kết website
    Thống kê: 1.810.999
    Online: 67