Thực hiện Văn bản số 1637/SNV-CCVC ngày 25/8/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt; ngày 13/9/2021, UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức tại UBND xã Nam Điền trong trường hợp đặc biệt, cụ thể:

    1. Đối tượng tuyển dụng:

     - Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1, Thông tư số 13/2019/TTBNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; và tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

    - Được Sở Nội vụ thống nhất cho tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt.

     2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người; chức danh công chức: Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin tại UBND xã Nam Điền.

    3. Điều kiện dự tuyển: Có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Phần II, Kế hoạch số 114 /KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện và tốt nghiệp trình độ: Đại học; chuyên ngành đào tạo: Quản lý văn hóa.

      4. Hồ sơ dự tuyển gồm: Thực hiện theo Điều 7, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

    - Thời gian thu Phiếu dự tuyển: 07 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/9/2021.

    - Địa điểm nộp phiếu: Phòng Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà.

     5. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng đặc cách công chức tại UBND xã Nam Điền được thực hiện bằng hình thức kiểm tra, sát hạch.

    6. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

     - Thời gian: Việc tuyển dụng xong trước ngày 15/10/2021.

    - Địa điểm: UBND huyện Thạch Hà.

(Chi tiết có Quyết định và Kế hoạch kèm theo)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.045.556
  Online: 50