Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định 143/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP; Công văn số 5810/UBND-NC2 ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định của Chính phủ; Ngày 06/9/2021,  UBND huyện đã ban hành Quyết định Cho nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với các ông (bà): 

1. Bà Nguyễn Thị Mai, sinh ngày: 10/8/1969; Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Ngọc;

2. Bà Nguyễn Thị Bình, sinh ngày: 06/12/1970; Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Thắng;

3. Bà Lê Thị Nga, sinh ngày: 10/8/1970; Giáo viên Trường Tiểu học 2 thị trấn Thạch Hà,;

4. Bà Nguyễn Thị Điểm, sinh ngày: 09/8/1969; Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Khê;

5. Bà Phạm Thị Yến, sinh ngày: 16/4/1971; Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Khê;

6. Ông Trần Văn Luyện, sinh ngày: 20/10/1963; Giáo viên Trường THCS Hương Điền - Nam
Hương;

7. Ông Nguyễn Phi Ba, sinh ngày: 26/4/1965; Giáo viên Trường THCS Hàm Nghi;

8. Bà Đinh Thị Quỳnh Chuyên, sinh ngày: 06/4/1971; Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Thắng.
 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.844
  Online: 50