Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện về kiểm tra công vụ năm 2021. Theo đó, ngày 11/8/2021 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 12240/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ tại các xã, thị trấn trong năm 2021. Công tác kiểm tra nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tiến độ giải quyết các công việc được giao và chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn. Qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; chấn chỉnh và tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 983.777
  Online: 35