Chiều nay 26/7, UBND huyện Thạch Hà tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Dự thảo đề án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa chủ trì cuộc họp. Phó Chủ tịch UBND, đại diện lãnh đạo các ban, phòng ngành, đơn vị trực thuộc UBND huyện cùng tham dự.

Thạch Hà là huyện bao quanh thành phố Hà Tĩnh, nằm vị trí trung tâm của tỉnh với diện tích tự nhiên là 35.391 ha, có 22 đơn vị hành chính (21 xã và 1 thị trấn), dân số 138.180 người.

Giai đoạn 2017 – 2020, cấp ủy chính quyền huyện đã xây dựng và triển khai Đề án nên hoạt động Thương mại - Dịch vụ - Du lịch trên địa bàn đã có sự phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng. Theo đó cơ cấu Thương mại – Dịch vụ - Du lịch chiếm 41,5% tỷ trọng kinh tế. 

Sau khi nghe phòng Kinh tế - Hạ tầng trình bày dự thảo đề án phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch trên địa bàn, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung đề án căn cứ vào thực tiễn, tiềm năng, lợi thế của huyện Thạch Hà để phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch. Đây là chủ trương lớn của trung ương, tỉnh và huyện để phát triển kinh tế, nhằm mục tiêu đưa lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ - Du lịch chiếm 43% tỷ trọng kinh tế, đi đúng trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Nguyễn Bá Du cần có đánh giá cụ thể, chính xác việc thực hiện đề án phát triển thương mại-du lịch-dịch vụ giai đoạn 2017-2020 từ đó tìm ra tồn tại, hạn chế để xây dựng phát triển đề án mới. 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Trần Đình Nghị  cần bám sát vào quy hoạch vùng, tập trung một số vùng nên quy hoạch trọng điểm...

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông Lê Hữu Đồng: để phát triển du lịch cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh, con người, địa danh lịch sử của Thạch Hà; Cần có quy hoạch chi tiết để khai thác tiềm năng, khai thác tài nguyên đảm bảo phát triển du lịch gắn liền với việc bảo vệ môi trường...

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu: Cần rà soát lại số liệu thật chính xác, xây dựng đề án phải đánh giá được tiềm năng, định hướng quy hoạch, đưa ra các giải pháp phải mang tính khả thi cao...

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà: Nghị quyết đã đề ra cần phải xây dựng đề án thực hiện, nhưng phải đánh giá sát đúng, cụ thể từng việc đã thực hiện và chưa thực hiện được, từ đó có đánh giá lại để rút kinh nghiệm cho đề án mới...

Kết luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa giao các phòng chức năng cùng phối hợp, tham mưu thành lập tổ xây dựng đề cương để từ đó xây dựng đề án cụ thể và phải hoàn thành trước ngày 20/8/2021. Trong đó, nhấn mạnh vấn đề về công tác quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ-Du lịch; có các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển và kêu gọi từ các nguồn xã hội hóa để xúc tiến đầu tư; soát xét, đánh giá tiềm năng, lợi thế của từng vùng để có sự đầu tư trọng điểm. 

 

Trung tâm Văn hóa Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.476.727
  Online: 14