Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vừa được Chính phủ thông qua được xem là “liều thuốc” trợ lực giúp doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Để khách hàng tiếp cận vốn nhanh nhất

Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP (Nghị quyết 68) về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tiếp đó, ngày 7/7/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (Quyết định 23) quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, giao Ngân hàng Chính sách – xã hội (CSXH) hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ông Nguyễn Tiến Thức – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh phân tích: “Trước đây, với Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15, người sử dụng lao động vay để trả lương cho lao động ngừng việc thì mức cho vay là 50% tháng lương mức lương tối thiểu vùng/tháng; nhưng theo Quyết định 23 thì mức cho vay tối đa là 1 tháng lương cơ bản theo mức lương tối thiểu vùng. Chính sách lần này, thời gian, quy trình giải quyết hồ sơ chỉ 4 ngày; ngân hàng giải ngân tới khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vốn”.

Thực hiện theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg, Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh đã giải ngân cho 5 doanh nghiệp với doanh số cho vay đạt 850 triệu đồng, với gần 500 lao động được hưởng lợi.

Với chính sách lần này, khách hàng được hưởng ưu đãi về lãi suất và được nới lỏng thủ tục.

Theo đó, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3, Điều 99, Bộ luật Lao động trong thời gian từ 1/5/2021 – 31/3/2022.

Hơn nữa, người sử dụng lao động không phải chứng minh về doanh thu hoặc tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài đối tượng vay để trả lương cho lao động bị ngừng việc như lần trước, lần này còn bổ sung thêm cho vay để người sử dụng lao động trả lương phục hồi sản xuất, với 2 nhóm.

Nhóm 1 là người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ 1/5/2021-31/3/2022 khi quay trở lại SXKD.

Nhóm 2 là người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ 1/5/2021 – 31/3/2021.

Dự kiến giải ngân 6,55 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành công văn số 4152/UBND-TH5 về việc triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23.

Ông Nguyễn Tiến Thức – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh thông tin: “Chúng tôi đã chỉ đạo các phòng giao dịch chủ động phối hợp tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân biết để thực hiện và giám sát. Ngoài ra, đơn vị đã chủ động phối hợp với bảo hiểm xã hội, chi cục thuế cấp huyện kịp thời nắm bắt thông tin, dữ liệu làm căn cứ cho vay theo quy định”.

Cũng theo ông Thức, hiện Ngân hàng CSXH tỉnh đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ để giải ngân cho 12 doanh nghiệp trong tuần tới, số tiền dự kiến 6,55 tỷ đồng với 721 lao động được thụ hưởng. Trong đó, có 7 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc với số tiền 3,467 tỷ đồng; 1 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động vay vốn trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 411,6 triệu đồng; 4 doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất thuộc lĩnh vực du lịch, lưu trú, vận tải với số tiền dự kiến giải ngân là 2,675 tỷ đồng.

 • Điều kiện vay vốn

Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

 • Mức cho vay, thời hạn cho vay

Vay vốn trả lương ngừng việc: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 3 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

 • Thời hạn giải ngân

Việc giải ngân của Ngân hàng CSXH cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021 được thực hiện 1 lần; thời hạn giải ngân đến hết 5/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN Việt Nam cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.297
  Online: 30